Delavnice o inovativnih metodah dela z ranljivimi skupinami – 3. in 8. december 2020

V začetku decembra smo preko aplikacije Zoom izvedli dve delavnici o inovativnih metodah dela z ranljivimi skupinami ljudi. Udeleženci so spoznali dobre prakse držav partneric (Italija, Nemčija, Grčija, Turčija) glede vključevanja mladih migrantov v njihovo družbo/okolje ter se seznanili s številnimi inovativnimi metodami za delo: Metoda gledališča in drame; Izražanje skozi množične medije in IKT; Mobilna knjižnica; Ustvarjalno pisanje; Izražanje skozi fotografijo, Eksperimentalno in neformalno učenje; Mobilna knjižnica.  Dogodkov se je skupno udeležilo okoli 80 udeležencev.

Scroll to Top