Strategija na področju migracij

alenkaNews

Vlada Republike Slovenije je 18.7.2019 sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij. Strategija temelji na medresorskem povezovanju in migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje. Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so: mednarodni vidik migracij, ekonomske migracije kot … Read More

Disemination of project CiSoTRA on Malta, 18-19 October 2019

alenkaNews

Piconf.net for Cisotra

CisoTRA project will be presented at Pegaso International conference Social Inclusion, Education and Digital Society in Malta, 18-19 October 2019 . The conference will be an opportunity for you to be part of academic network and different scientific areas and to present your papers and research results. CiSoTRA partners will have a contibution in the panel Policies and Ethics of Social Inclusion – Cultural Diversity, which is also … Read More

Dogodki projekta CiSoTRA na Andragoškem zavodu LU Velenje, 6. 6. 2019

alenkaNews

V četrtek, 6. junija sta na Andragoškem zavodu LU Velenje potekala dva dogodka v okviru projekta CiSoTRA: I.) Študijski obisk za strokovnjake, ki delajo z mladimi migranti – obisk je bil izveden v okviru serije usposabljanj za strokovnjake; II.) Delavnica za mlade migrante na prehodu v odraslost (18 – 25 let). Udeleženci študijskega obiska so se seznanili z delom Andragoškega … Read More

MakeLearn & TIIM conference in Piran, Slovenia 2019

alenkaNews

Makelearn 2019 - 2

MakeLearn & TIIM conference in Piran, Slovenia, organized by ISSBS (International School for Social and Business Studies) and EMUNI (Euro Mediterranean university) from 15 to 17 May 2019, was attended by more than 220 participants from 30 countries. During the conference: the Research-Education-Business Forum (Chair: Nada Trunk Širca) was organized where the projects of ISSBS were presented and discussed the … Read More

Projekt CiSoTRA – Usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z mladoletnimi migranti ter mladimi migranti (delavnica 1: 13. maj)

alenkaNews

Cisotra maj 2019

V okviru serije usposabljanj za strokovnjake smo v ponedeljek, 13. 5. 2019, na MFDPŠ Celje organizirali  prvo delavnico z naslovom: Migranti med nami: razumevanje medkulturnosti, mednarodne zakonodaje in vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih kultur. Udeleženci delavnice so se seznanili s temami: o projektu CiSoTRA; zakaj in od kod prihajajo migranti; pravna terminologija – razumevanje različnih statusov migrantov; medkulturni dialog; … Read More

Napoly, Italy, 7-9 May 2019

alenkaNews

Cisotra Project May 2019

The National General Training Face to Face foreseen by CiSoTRA project ended today. From 7th  to 9th May around 20 operators, involved in the services network to support UAM and young in transition to adulthood, confronted each other at University Pegaso, venue Palazzo Zapata,  and at the headquarters of the Municipality of Naples, leader of the best practice of project NeverAlone with interventions … Read More

Usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z mladimi migranti (maj – september 2019)

alenkaNews

Cisotra Project 4

V obdobju med majem in septembrom 2019 bodo v Sloveniji (v različnih regijah) potekala usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z mladimi migranti. Prva delavnica, z naslovom Migranti med nami: razumevanje medkulturnosti, mednarodne zakonodaje in vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih kultur’ bo potekala dne 13. 5. 2019 v Celju, na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (Mariborska cesta 7). … Read More

CiSoTRA news on General training in Naples (news from 29 and 30 January)

alenkaNews

General training Naples 2019

In the framework of the training on 29 January, the participants visited the apartment where are living young migrants; the apartment is under the protection of NGO Dedalus. In the afternoon participants discussed the importance of cultural mediators and their competences. The last day (30 January) will be focused on planning the national trainings for professionals 2019 in Slovenia, Turkey, … Read More

CiSoTRA, General training (advanced), 28-30 January

alenkaNews

General training Naples 2019

On the second day of the training (29 January) participants visited Pio Monte della Misericordia, ‎the biggest charity institution in Naples, which helps poor people, also the migrants in different areas: education, health care, social service… The foundation owns a church with Caravaggio paintings, which symbolize the ‘mercy’ – Seven works of Mercy.   

CiSoTRA, General training (advanced), Naples, 28-30 January

alenkaNews

General training Naples 2019

On 28 January started the second part of general training for key professionals who work with unaccompanied minor migrants and/or young adult migrants (advanced level training). During 3-day training participants will discuss transition period from minor to adulthood, importance of cooperation between professionals and organizations that work in the area, current situation of minor migrants in partner countries and in … Read More