Projekt

Civilna družba in socialno vključevanje mladoletnikov brez spremstva ob prehodu v odraslost – vloga učečih se skupnosti (CiSoTRA)

Cilj projekta CiSoTRA je razviti in izvajati inovativno metodologijo, ki bo premostila sedanjo vrzel pri podpori mladoletnikov brez spremstva ob prehodu v odraslost. Projekt bo temeljil na sodelovanju z več akterji.

Projektne dejavnosti bodo osredotočene na:

(1) zagotavljanje, da bodo otroci brez spremstva (od 14. leta starosti) lahko razvili ustrezne državljanske, socialne in osebne kompetence,

(2) zagotavljanje strokovnega znanja strokovnjakov, ki delajo z otroki brez spremstva,

(3) kompenzacijo pomanjkanja znanja, zlasti na kritičnih področjih, kot so znanje jezika držav gostiteljic, znanje matematike, kot tudi kompetence, potrebne za življenje in delo, in

(4) nudenje primerne podpore mladim za njihovo uspešno vključevanje do (vsaj) 25. leta starosti.

V okviru projekta bo razvit model “za boljšo socialno vključenost”, katerega namen je prispevati k boljšemu delovanju organizacij, ki se ukvarjajo z mladoletnimi migranti in mladimi odraslimi migranti: po eni strani z učinkovitejšim delom in preprečevanjem prekrivanja njihovega dela, in na drugi strani, z zapolnitvijo morebitnih vrzeli z namenom, da se zajame vse bistvene potrebe ciljnih skupin in da se jim zagotovi boljši prehod v zgodnjo odraslo dobo.

 

0
mesecev
0
projektnih partnerjev
0+
udeležencev