project meeting

Projektni partnerji


logo issbs

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ), Celje – Slovenija

MFDPŠ je dinamična zasebna visokošolska institucija, ustanovljena leta 2006, s približno 500 študenti. MFDPŠ je specializirana na področju poslovnih in družbenih študijev na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni. Eden od strateških ciljev MFDPŠ je tudi spodbujanje demokratičnih vrednot in družbene odgovornosti za prikrajšane skupine. Pomembna značilnost MFDPŠ so njeni usposobljeni akademiki in dolgoletno mednarodno delovanje na področju izobraževanja in raziskovanja.

Sodelujoče osebje:

 • Dr. Nada Trunk Širca
 • Dr. Valerij Dermol
 • Dr. Andrej Koren
 • Dr. Eva Klemenčič
 • Mag. Anica Novak
 • Mag. Natalia Sanmartin Jaramillo
 • Marko Smrkolj

logo pegaso

Pegaso Online University, Neapelj (POU) – Italija

Univerza Pegaso je bila ustanovljena leta 2006 in temelji na najsodobnejših in učinkovitih tehnoloških standardih v e-učenju, ki vključujejo inovativna spletna orodja za neformalno učenje. Njen cilj je izboljšanje poklicnih kvalifikacij in izobrazbe s pomočjo učnih orodij kontinuiranega izobraževanja. Pegaso Online University ima ekipo visoko usposobljenih učiteljev na področju pedagogike, psihologije, mednarodnega prava, medkulturne bioetike.

Sodelujoče osebje:

 • Dr. Luigia Melillo
 • Dr. Michele Corleto
 • Dr. Gerardo Schettino
 • Dr. Giuseppe Cataldi
 • Luisa Bosco
 • Maria Grazia Simone

logo csig

Osservatorio Centro Studi Informática Giuridica Taranto – (CSIG Taranto), Taranto – Italija

CSIG je nevladna organizacija, ki deluje kot center za raziskave na področju novih tehnologij in njihovega vpliva na naše življenje in socialne razsežnosti. CSIG proučuje družbeno vlogo tehnologije in vse oblike socialne vključenosti, v povezavi s tehnologijo; ter deluje v tesnem sodelovanju z Univerzo v Bariju. CSIG je dejaven na področju prava informacijske tehnologije, migracijskega prava in zakonodaje o priseljevanju ter že vrsto let deluje na področju človekovih pravic, informacij, tehnologije, socialnih omrežij in migracij.

Sodelujoče osebje:

 • Dr. Augusto Sebastio
 • Mag. Aleš Trunk
 • Dr. Giuseppe Sidella

logo isob

Institut für sozialwissenschaftliche Beratung GmbH (ISOB), Regensburg – Nemčija

ISOB je zasebna raziskovalna in razvojna institucija, ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo (ISOB GmbH). Institucija ISOB je članica nemškega združenja za evalvacijo (DGEVAL) in deluje v skladu z mednarodno sprejetimi strokovnimi ocenjevalnimi standardi. Člani institucije so aktivni v različnih delovnih skupinah, s čimer zagotavljajo, da metodologija, ki jo uporabljajo, odraža najnovejša spoznanja.

Sodelujoče osebje:

 • Alexander Krauss M.A
 • Gerhard Stark
 • Cristina Novac M.A

logo action synergy

Action Synergy SA (AS), Athens – Grčija

Organizacija Action Synergy S.A. je bila ustanovljena leta 1987. AS izvaja izobraževanja in usposabljanja in je na znanju temelječa organizacija. AS je dejavna na področju razvoja izobraževalnih tehnologij in metodologij usposabljanj ter na področju razvoja izobraževalnih tečajev e-učenja. AS ima dolgoletne izkušnje pri upravljanju in usklajevanju evropskih projektov. Eno izmed glavnih področij, na katerem deluje AS, je spodbujanje zaposljivosti mladih, zlasti iz prikrajšanih ciljnih skupin (npr. Romov, priseljencev, itd.).

Sodelujoče osebje:

 • Natassa Balaska
 • Konstantinos Diamantis- Balaskas
 • Alexandros Diamantis – Balaskas

logo bilgi

Istanbul Bilgi University (IBU), Istanbul – Turčija

Istanbul Bilgi University (IBU) je bila ustanovljena leta 1996. Univerza ima trenutno 25.000 študentov, skoraj 1000 akademskih članov osebja, šest fakultet, pet inštitutov, pet šol, tri poklicne šole in več kot 150 programov, ki zagotavljajo izobraževanje svojim učencem in študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijih. Center za sociologijo izobraževalnih študij (SECBIR) je bil ustanovljen leta 2010 in je ključna ustanova univerze pri izvedbi projekta. Center SECBIR že od ustanovitve aktivno sodeluje s Centrom za raziskovanje migracij in Enoto za otroške študije na IBU.

Sodelujoče osebje:

 • Dr. Müge Ayan
 • Dr. Kenan Çayır
 • Melike Ergün