Strategija na področju migracij

Cisotra Project 8

Vlada Republike Slovenije je 18.7.2019 sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij. Strategija temelji na medresorskem povezovanju in migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje. Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so:

  • mednarodni vidik migracij,
  • ekonomske migracije kot del zakonitih migracij,
  • mednarodna zaščita,
  • integracija,
  • nezakonite migracije in vračanje,
  • varnostna komponenta.

Medresorska delovna skupina, ki je strategijo pripravila, bo v nadaljevanju preko nosilcev posameznih stebrov spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti ter redno poročala vladi.

Objavljeno na: https://www.gov.si/novice/2019-07-18-strategija-na-podrocju-migracij/

Scroll to Top