slovene

Delavnice o inovativnih metodah dela z ranljivimi skupinami – 3. in 8. december 2020

V začetku decembra smo preko aplikacije Zoom izvedli dve delavnici o inovativnih metodah dela z ranljivimi skupinami ljudi. Udeleženci so spoznali dobre prakse držav partneric (Italija, Nemčija, Grčija, Turčija) glede vključevanja mladih migrantov v njihovo družbo/okolje ter se seznanili s številnimi inovativnimi metodami za delo: Metoda gledališča in drame; Izražanje skozi množične medije in IKT; […]

Delavnice o inovativnih metodah dela z ranljivimi skupinami – 3. in 8. december 2020 Read More »

cisotra

The EC reveals its new EU Action Plan on Integration and Inclusion (2021-2027)

The European Commission presented the new EU Action Plan on Integration and Inclusion (2021-2027). To open the document, enter: file:///C:/Users/Anica/Downloads/ActionPlanonIntegrationandInclusion2021-2027.pdf The main actions include: Inclusive education and trainingfrom early childhood to higher education, focusing on easier recognition of qualifications and continued language learning, with support from EU funds. Improving employment opportunities and skills recognition to fully

The EC reveals its new EU Action Plan on Integration and Inclusion (2021-2027) Read More »

people at a meeting Cisotra

Nacionalni posvet projekta CiSoTRA, torek, 24. 11. 2020

V torek, 24.11. bo potekal nacionalni posvet, katerega glavni namen je razpravljati o modelu CiSoTRA (model je inovativen in vključujoč pristop k podpori MBS ob prehodu v odraslo dobo in krepitvi povezav med različnimi akterji / organizacijami, ki so vključene v podporo mladim migrantom). Dogodek bo potekal preko ZOOMA med 12.30 in 16.30. Vel informacij o

Nacionalni posvet projekta CiSoTRA, torek, 24. 11. 2020 Read More »

Erasmus days 2020

Erasmus dnevi 2020 in predstavitev projekta CiSoTRA

V okviru Erasmus days 2020 (15-17 oktober) je MFDPŠ pripravila predstavitev aktualnih projektov s posebnim poudarkom na projektu CiSoTRA. Nada Trunk Širca iz MFDPŠ je predstavila projekt (promocijska predstavitev projekta je dostopna na tej povezavi ) . O modelu CiSoTRA sta govorila Andrej Koren iz MFDPŠ in Alexander Krauss iz organizacije ISOB (več informacij o modelu

Erasmus dnevi 2020 in predstavitev projekta CiSoTRA Read More »

Cisotra Postojna 10.9.2019-4

Aktivnosti projekta CiSoTRA v Dijaškem domu Postojna, 10. september 2019

V torek, 10. septembra so v Dijaškem domu Postojna potekale aktivnosti projekta CiSoTRA: Delavnica za mladoletne migrante brez spremstva Študijski obisk za strokovnjake Aktivnosti se je udeležilo 8 zunanjih strokovnjakov, 8 strokovnjakov, ki delajo z mladoletniki brez spremstva v DD Postojna ter 14 mladih migrantov (9 mladoletnikov). Zunanji strokovnjaki so pobliže spoznali aktivnosti projekta Nastanitev

Aktivnosti projekta CiSoTRA v Dijaškem domu Postojna, 10. september 2019 Read More »

Septembrska usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z mladoletnimi migranti ter mladimi migranti

V mesecu septembru organiziramo še zadnji dve aktivnosti v sklopu serije usposabljanj za strokovnjake, in sicer: študijski obisk, Postojna (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna – Dijaški dom), 10. 9. 2019, srečanje z mladoletnimi migranti, delavnica, Maribor (OŠ borcev za severno mejo), 13. 9. 2019, veščine nenasilne komunikacije. Udeležba je brezplačna, število mest na posamezni

Septembrska usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z mladoletnimi migranti ter mladimi migranti Read More »

Cisotra Project 8

Strategija na področju migracij

Vlada Republike Slovenije je 18.7.2019 sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij. Strategija temelji na medresorskem povezovanju in migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje. Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so: mednarodni

Strategija na področju migracij Read More »

Dogodki projekta CiSoTRA na Andragoškem zavodu LU Velenje, 6. 6. 2019

V četrtek, 6. junija sta na Andragoškem zavodu LU Velenje potekala dva dogodka v okviru projekta CiSoTRA: I.) Študijski obisk za strokovnjake, ki delajo z mladimi migranti – obisk je bil izveden v okviru serije usposabljanj za strokovnjake; II.) Delavnica za mlade migrante na prehodu v odraslost (18 – 25 let). Udeleženci študijskega obiska so

Dogodki projekta CiSoTRA na Andragoškem zavodu LU Velenje, 6. 6. 2019 Read More »

Cisotra maj 2019

Projekt CiSoTRA – Usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z mladoletnimi migranti ter mladimi migranti (delavnica 1: 13. maj)

V okviru serije usposabljanj za strokovnjake smo v ponedeljek, 13. 5. 2019, na MFDPŠ Celje organizirali  prvo delavnico z naslovom: Migranti med nami: razumevanje medkulturnosti, mednarodne zakonodaje in vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih kultur. Udeleženci delavnice so se seznanili s temami: o projektu CiSoTRA; zakaj in od kod prihajajo migranti; pravna terminologija – razumevanje

Projekt CiSoTRA – Usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z mladoletnimi migranti ter mladimi migranti (delavnica 1: 13. maj) Read More »

Scroll to Top