Delavnice o inovativnih metodah dela z ranljivimi skupinami – 3. in 8. december 2020

alenkaNews

V začetku decembra smo preko aplikacije Zoom izvedli dve delavnici o inovativnih metodah dela z ranljivimi skupinami ljudi. Udeleženci so spoznali dobre prakse držav partneric (Italija, Nemčija, Grčija, Turčija) glede vključevanja mladih migrantov v njihovo družbo/okolje ter se seznanili s številnimi inovativnimi metodami za delo: Metoda gledališča in drame; Izražanje skozi množične medije in IKT; Mobilna knjižnica; Ustvarjalno pisanje; Izražanje … Read More

The EC reveals its new EU Action Plan on Integration and Inclusion (2021-2027)

alenkaNews

cisotra

The European Commission presented the new EU Action Plan on Integration and Inclusion (2021-2027). To open the document, enter: file:///C:/Users/Anica/Downloads/ActionPlanonIntegrationandInclusion2021-2027.pdf The main actions include: Inclusive education and trainingfrom early childhood to higher education, focusing on easier recognition of qualifications and continued language learning, with support from EU funds. Improving employment opportunities and skills recognition to fully value the contribution of migrant … Read More

Nacionalni posvet projekta CiSoTRA, torek, 24. 11. 2020

alenkaNews

people at a meeting Cisotra

V torek, 24.11. bo potekal nacionalni posvet, katerega glavni namen je razpravljati o modelu CiSoTRA (model je inovativen in vključujoč pristop k podpori MBS ob prehodu v odraslo dobo in krepitvi povezav med različnimi akterji / organizacijami, ki so vključene v podporo mladim migrantom). Dogodek bo potekal preko ZOOMA med 12.30 in 16.30. Vel informacij o dogodku ter o prijavi najdete … Read More

Erasmus dnevi 2020 in predstavitev projekta CiSoTRA

alenkaNews

Erasmus days 2020

V okviru Erasmus days 2020 (15-17 oktober) je MFDPŠ pripravila predstavitev aktualnih projektov s posebnim poudarkom na projektu CiSoTRA. Nada Trunk Širca iz MFDPŠ je predstavila projekt (promocijska predstavitev projekta je dostopna na tej povezavi ) . O modelu CiSoTRA sta govorila Andrej Koren iz MFDPŠ in Alexander Krauss iz organizacije ISOB (več informacij o modelu je dostopnih na tej povezavi). … Read More

Aktivnosti projekta CiSoTRA v Dijaškem domu Postojna, 10. september 2019

alenkaNews

Cisotra Postojna 10.9.2019-4

V torek, 10. septembra so v Dijaškem domu Postojna potekale aktivnosti projekta CiSoTRA: Delavnica za mladoletne migrante brez spremstva Študijski obisk za strokovnjake Aktivnosti se je udeležilo 8 zunanjih strokovnjakov, 8 strokovnjakov, ki delajo z mladoletniki brez spremstva v DD Postojna ter 14 mladih migrantov (9 mladoletnikov). Zunanji strokovnjaki so pobliže spoznali aktivnosti projekta Nastanitev mladoletnih migrantov brez spremstva v … Read More

Septembrska usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z mladoletnimi migranti ter mladimi migranti

alenkaNews

V mesecu septembru organiziramo še zadnji dve aktivnosti v sklopu serije usposabljanj za strokovnjake, in sicer: študijski obisk, Postojna (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna – Dijaški dom), 10. 9. 2019, srečanje z mladoletnimi migranti, delavnica, Maribor (OŠ borcev za severno mejo), 13. 9. 2019, veščine nenasilne komunikacije. Udeležba je brezplačna, število mest na posamezni aktivnosti je omejeno na 20. … Read More

Strategija na področju migracij

alenkaNews

Vlada Republike Slovenije je 18.7.2019 sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij. Strategija temelji na medresorskem povezovanju in migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje. Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so: mednarodni vidik migracij, ekonomske migracije kot … Read More

Dogodki projekta CiSoTRA na Andragoškem zavodu LU Velenje, 6. 6. 2019

alenkaNews

V četrtek, 6. junija sta na Andragoškem zavodu LU Velenje potekala dva dogodka v okviru projekta CiSoTRA: I.) Študijski obisk za strokovnjake, ki delajo z mladimi migranti – obisk je bil izveden v okviru serije usposabljanj za strokovnjake; II.) Delavnica za mlade migrante na prehodu v odraslost (18 – 25 let). Udeleženci študijskega obiska so se seznanili z delom Andragoškega … Read More

Projekt CiSoTRA – Usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z mladoletnimi migranti ter mladimi migranti (delavnica 1: 13. maj)

alenkaNews

Cisotra maj 2019

V okviru serije usposabljanj za strokovnjake smo v ponedeljek, 13. 5. 2019, na MFDPŠ Celje organizirali  prvo delavnico z naslovom: Migranti med nami: razumevanje medkulturnosti, mednarodne zakonodaje in vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih kultur. Udeleženci delavnice so se seznanili s temami: o projektu CiSoTRA; zakaj in od kod prihajajo migranti; pravna terminologija – razumevanje različnih statusov migrantov; medkulturni dialog; … Read More