project meeting

ORTAKLAR


logo issbs

International School for Social and Business Studies (ISSBS), Celje – Slovenya

2006’da kurulan, 500’e yakın öğrencisi olan, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, işletme ve sosyal bilimler alanlarında uzmanlaşmış özel bir yüksek öğretim kurumudur. Eğitim programlarını sosyal sorumluluk ile harmanlayarak yürütmek, stratejik hedefleri arasındadır. ISSBS, nitelikli akademik kadrosu ve hem eğitim hem araştırma alanında uzun yıllardır süregelen çalışmalarıyla öne çıkan bir kurumdur.

Proje kadrosu:

 • Dr. Nada Trunk Širca
 • Dr. Valerij Dermol
 • Dr. Andrej Koren
 • Dr. Eva Klemenčič
 • Mag. Anica Novak
 • Mag. Natalia Sanmartin Jaramillo
 • Marko Smrkolj

logo pegaso

Pegaso Online Üniversitesi, Naples (POU) – İtalya

2006 yılında kurulan Pegaso Üniversitesi, e-öğrenme alanında en modern ve etkili teknoloji standartlarını benimsemekte ve dijital, yenilikçi Enformel Eğitim Araçları’nı kullanmaktadır. Kurum, sürekli eğitim öğretme araçlarını kullanarak eğitimin niteliğini geliştirmeyi hedefler. Pegaso Online Üniversitesi, pedagoji, psikoloji, hukuk, uluslararası hukuk ve kültürlerarası Biyoetik alanlarında nitelikli bir eğitici kadroya sahiptir.

Proje kadrosu:

 • Dr. Luigia Melillo
 • Dr. Michele Corleto
 • Dr. Gerardo Schettino
 • Dr. Giuseppe Cataldi
 • Luisa Bosco
 • Maria Grazia Simone

logo csig

Osservatorio Centro Studi Informática Giuridica Taranto (CSIG Taranto), Taranto – İtalya

Bir STK olarak CSIG, yeni teknolojilerin hayatımızdaki etkisi ve bu etkinin sosyal boyutları üzerine çalışan bir araştırma merkezi işlevi görmektedir. Çalışmalarını Bari Üniversitesi’yle kurduğu yakın işbirliğiyle yürüten kurum, teknolojinin aracı olduğu her türlü sosyal içerme biçimi ve teknolojinin toplumsal hayatımızdaki rolü konularına odaklanmaktadır. Bilişim hukuku ve Göçmenlik Yasası üzerine uzmanlığı olup, son yıllarda insan hakları, bilgi edinme, teknoloji, sosyal ağlar, göç konularında da çalışmaktadır.

Proje kadrosu:

 • Dr. Augusto Sebastio
 • Mag. Aleš Trunk
 • Dr. Giuseppe Sidella

logo isob

Institut für sozialwissenschaftliche Beratung GmbH (ISOB), Regensburg – Almanya

Limited şirket (ISOB GmbH) olarak kurulmuş olan özel bir AR-GE kurumudur. Alman Değerlendirme Derneği’nin (German Society for Evaluation–DGEVAL) üyesi olan uluslararası düzeyde kabul gören hakemli değerlendirme standartlarına uygun olarak çalışmaktadır. Kullanılan yöntemlerin mevcut seviyeyle uyum içinde olmasını sağlamak amacıyla dernek bünyesindeki farklı çalışma gruplarında etkin bir biçimde yer almaktadır.

Proje kadrosu:

 • Alexander Krauss M.A
 • Gerhard Stark
 • Cristina Novac M.A

logo action synergy

ACTION SYNERGY SA (AS), Atina – Yunanistan

1987 yılında faaliyetlerine başlayan Action Synergy S.A., eğitim teknolojileri, eğitim yöntemleri ve e-öğrenme programlarının geliştirilmesi üzerine çalışan bir kuruluştur. Action Synergy S.A. Avrupa projelerinin koordinasyonu ve yönetimi konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Action Synergy’nin öncelikli çalışma alanlarından biri Romanlar, göçmenler gibi ‘dezavantajlı’ tabir edilen gençlerin istihdam edilebilirliğine ilişkindir.

Proje kadrosu:

 • Natassa Balaska
 • Konstantinos Diamantis- Balaskas
 • Alexandros Diamantis – Balaskas

logo bilgi

Istanbul Bilgi Üniversitesi (IBU), İstanbul – Türkiye

İstanbul Bilgi Üniversitesi (IBU) 1996 yılında kurulmuştur. Üniversitenin 25.000 öğrencisi, yaklaşık 1000 akademik personeli, 6 fakültesi, 5 enstitüsü, 5 okulu, 3 meslek okulu ve lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim veren 150’den fazla programı bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde bu projeye katılan Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) 2010 yılında kurulmuştur. Tüm öğrenenlerin kendilerini ifade edebildiği ve desteklendiği kapsayıcı bir eğitim ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten SEÇBİR, başta Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Çoçuk Çalışmaları Birimi olmak üzere üniversite çatısı altındaki pek çok kurumla işbirliği yapmaktadır.

Proje kadrosu:

 • Dr. Müge Ayan
 • Dr. Kenan Çayır
 • Melike Ergün