cisotra

PROJE FAALİYETLERİ

İş paketi 1: Proje yönetimi

Lider Ortak: ISSBS, Celje, Slovenya

İş paketi 1’in temel hedefi yönetim yapısını kurmak; teknik, pedagojik, idari ve mali açıdan projenin koordinasyonu için gerekli mekanizmaları oluşturmaktır. Bu çerçevede altı proje toplantısı düzenlenecektir:

 1. toplantı: 15 – 16 Mayıs 2018 Napoli, İtalya (RoMigSc projesi ile ortak etkinlik)
 1. toplantı: 8 – 10 Ekim 2018 Taranto, İtalya
 1. toplantı: 22 – 24 Mayıs 2019 Regensburg, Almanya (RoMigSc projesi ile ortak etkinlik)
 1. toplantı: 8 – 10 Ekim 2019 Celje, Slovenya (uluslararası konferans: RoMigSc)
 1. toplantı: 18 – 19 Mayıs 2020 Atina, Yunanistan

6. toplantı: 15 – 17 Ekim 2020 İstanbul, Türkiye (uluslararası konferans: CiSoTRA)

İş paketi 2: Başlangıç çalışması

Lider Ortak: ISOB, Regensburg, Almanya

Konuyla ilgili uluslararası ve ulusal literatür incelenecek ve iyi örnekler ortaya koyulacaktır. Ortak ülkelerde konuya ilişkin mevcut durum analizi ve iyi örneklerin ortaya koyulması projenin diğer basamaklarının etkili bir şekilde yürütülebilmesinin ön koşuludur. Veri toplama yöntemleri, yazılı dokümanların analizinin yanı sıra mülakatlar ve odak grup çalışmalarını da içermektedir. 

İş paketi 3: Tüm paydaşlara yönelik ulusal seminerler

Lider Ortak: CSIG, Taranto, İtalya

Refakatsiz küçükler/genç yetişkin göçmenlerin sosyal olarak içerilmesine ilişkin öne çıkan konuların tartışılacağı  seminerlerin her birine 50’şer paydaşın katılması hedeflenmektedir. Seminer konuları ortak ülkelerin mevcut ihtiyaçlarına göre belirlenecektir.

Her yıl bütün proje ülkelerinde birer ulusal seminer düzenlenecektir:

 • Haziran-Eylül 2018: Slovenya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye
 • Haziran-Eylül 2019: Slovenya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye
 • Haziran-Eylül 2020: Slovenya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye

İş paketi 4: Genel eğitimler (temel ve ileri düzeyde)

Lider Ortak: POU, Napoli, İtalya

Refakatsiz küçükler/genç yetişkin göçmenlerle çalışan profesyonellere yönelik eğitimler düzenlenecektir. Temel ve ileri düzeyde olmak üzere iki ders (her biri 6 AKTS) şeklinde kurgulanacak olan eğitim, yüz yüze (her ders 3’er gün) ve online etkinlikler şeklinde verilecektir.

 • Ayrımcılıkla mücadele ve kültürlerarası diyalog; çokkültürlü toplum; kilit aktörlerin benimsemesi gereken etik yaklaşım;
 • İnsan hakları; göçmen çocuk ve gençlerle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve protokoller; ulusal göç politika ve prosedürleri; Avrupa’daki refakatsiz küçüklerin korunmasını uyumlaştırma;
 • Göçmenler ve eğitim hakkı; işgücü piyasasındaki genç göçmenler;
 • Genç göçmenlerin kırılganlığı: sosyopsikolojik yaklaşımlar; göçmen çocuk ve gençlerle mülakat teknikleri.

2018’de İtalya’nın Napoli kentinde yüz yüze olarak düzenlenecek uluslararası katılımlı pilot çalışmanın ardından, 2019’da bütün proje ülkelerinde ulusal katılımlı genel eğitimler uygulanacaktır:

 • Kasım 2018-Ocak 2019; Napoli, İtalya (pilot çalışma); Her ülkeden 3 katılımcı olmak üzere toplamda 15 katılımcı; 3 ay süren online eğitim; 2 x 3 günlük yüz yüze eğitim, dil: İNGİLİZCE;
 • Nisan- Haziran 2019; Slovenya, Almanya; Yunanistan; İtalya, Türkiye; her ülkeden 15 katılımcı; her bir proje ülkesinde 3 ay süren online eğitim ve 2 x 3 günlük yüz yüze eğitim; diller: Slovence, Almanca, Yunanca, İtalyanca, Türkçe.

İş paketi 5: Uzmanlık eğitimleri

Lider ortak: POU, Napoli, İtalya

Hedef grupla çalışan kilit profesyoneller uzmanlık seviyesinde bilgi ve becerilerle donatılacaktır. Her biri 6 AKTS olan dört ders geliştirilecektir: 

 • Refakatsiz küçüklerin kabulu, hizmet ve sağlık standartları
 • Avrupa’daki refekatsiz küçüklerin korunmasını uyumlaştırma
 • Eğitim ve istihdamla ilgili göçmen hakları
 • Çift taraflı ve dinamik bir süreç olarak sosyal içerme

Uzmanlık eğitimleri 2019’da dört online ders şeklinde düzenlenecektir.

 • Ekim-Aralık 2019 online: Her derse toplamda 15 katılımcı—tahminen her bir derse her bir ülkeden 3’er katılımcı; 3 ay süren online eğitimler; dil: İNGİLİZCE.

İş paketi 6: (18 yaşın altındaki) Refakatsiz küçüklere yönelik atölye çalışmaları

Lider ortak: AS, Atina, Yunanistan

Bu atölye çalışmalarına çocukların velileri ve çocuklarla çalışan profesyoneller katılacaktır. Bu çalışmanın temel amaçları şu şekildedir:

 • Çocukların ve velilerin ihtiyaçları konusunda geribildirimler almak (sağlanan hizmetlerden memnuniyet ve rahatsızlıklarla ilgili görüşlerin alınması);
 • Çocuklara ilham verecek kapasite geliştirme etkinlikleri yapmak.

Her bir atölye çalışmasına 15 katılımcının katılması planlanıyor.

 • Eylül 2018; Yunanistan (pilot çalışma)
 • Mart 2019; Slovenya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye
 • Mart 2020; Slovenya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye

İş paketi 7: (18 – 25 yaş arasındaki) Genç yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları

Lider ortak: IBU, İstanbul, Türkiye

Bu atölye çalışmalarına genç yetişkinlerle çalışan profesyoneller katılacaktır. Bu çalışmanın temel amaçları şu şekildedir:

 • Genç yetişkinlerin ihtiyaçları konusunda geribildirimler almak (sağlanan hizmetlerden memnuniyet ve rahatsızlıklarla ilgili görüşlerin alınması);
 • Gençlere ilham verecek/onları güçlendirecek kapasite geliştirme etkinlikleri yapmak.

Her bir atölye çalışmasına 15 katılımcının katılması planlanıyor.

 • Eylül 2018 Türkiye (pilot çalışma)
 • Mart 2019; Slovenya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye
 • Mart 2020; Slovenya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye

İş paketi 8: “CiSoTRA Modeli”

Lider ortak: ISSBS, Celje, Slovenya

Refakatsiz küçükler ve genç yetişkinlerle çalışan kurumlar arası işbirliğini güçlendiren bir model geliştirilecektir.  Bir ilişkisellik şeması olarak da düşünülebecek olan bu model, kurumların yaptıkları çalışmaları daha da etkili hale getirebilmeleri için birbirlerinden beklentilerini, işleyişlerindeki aksaklıkları ortaya koyacaktır. Ağustos 2019 ile Ekim 2020 arasında geliştirilecek olan model tüm ortaklar ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecek ve uluslararası konferansta sunulacaktır.

İş paketi 9: Kalite güvencesi

Lider ortak: ISOB, Regensburg, Almanya

Proje çalışmalarının güçlü ve zayıf yanları, sunduğu olanaklar ve içerdiği riskler, proje kazanımları ve göstergeleri olmak üzere, projenin uygulanması sırasında toplanan tüm veriler derlenecektir. Böylelikle, projenin üçüncü taraflarca değerlendirilebilmesine katkıda bulunulacak ve yaygınlaştırılabilmesine destek verilecektir.

İş paketi 10: Projenin yaygınlaştırılması

Lead partner: ISSBS, Celje, Slovenia

Proje çıktıları, proje süresince ve sonrasında yaygınlaştırılacaktır. Yaygınlaştırmaya ilişkin başlıca faaliyetler şu şekildedir:

 • CiSoTRA web sitesi, sosyal medya hesapları, broşür, bültenler ve diğer yaygınlaştırma kanalları üzerinden proje etkinlikleri ve çıktıları paylaşılacaktır.
 • Konsorsiyum üyeleri tarafından, konsorsiyum dışındaki ülkelerdeki konferanslarda proje çıktıları sunulacaktır.
 • Proje sonuçları, Ekim 2020’de Türkiye’de düzenlenecek olan uluslararası konferansta yaygınlaştırılacaktır.